Giữa lòng hội thánh, con sẽ là gì?

Noi gương theo tấm gương vị thánh Têrêsa Hài Đồng Giê Su, từ khi thành lập cho đến nay, các thành viên trong ca đoàn giới trẻ Tê rê sa – Gia đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội (GDCGXQHN) đã luôn sống phục vụ hy sinh nhiệt thành ngang qua những lời ca, tiếng hát trong các thánh lễ.
Và lúc 20h00 thứ 4 ngày 20/09/2017, tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà, Ca đoàn giới trẻ đã cùng với GĐCGXQHN tổ chức thánh lễ mừng bổn mạng thánh nữ Tê rê sa Hài Đồng Giê Su. Thánh lễ do Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.

Giữa lòng Hội Thánh, con sẽ là gì?
Chia sẻ của Cha Đặc trách với toàn thể cộng đoàn: “Giữa lòng hội thánh, con sẽ là tình yêu, sẽ là mưa hoa hồng”. Cha mời gọi mọi người, đặc biệt là các thành viên Ca đoàn giới trẻ mừng lễ bổn mạng hôm nay. Để rồi, ca đoàn giới trẻ sẽ là nơi gặp gỡ của tình yêu, điểm hẹn của tình yêu, là tình yêu dành cho nhau, cho Hội thánh, cho những người con xa xứ, xa quê.

Cuối thánh lễ, đại diện Ca đoàn giới trẻ Tê rê sa, anh trưởng gửi lời cảm ơn tới quý Cha và tất cả quý Cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của mọi người, mở ra cho các thành viên một năm hoạt động mới đầy hăng say và nhiệt huyết.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

__________
Dân thường – Ban Truyền thông xa quê

Facebook Comments
Please follow and like us:
200