Giáo xứ Thái Hà: Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu

1 (1)WTGPHN –  Vào lúc 16h00 ngày 11 tháng 05 năm 2014, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà diễn ra Thánh lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu.

Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ. Từ hơn ba mươi năm nay, cứ đến mỗi Chúa nhật IV Phục Sinh, Giáo hội dành riêng một ngày để kêu gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Nói đến việc cầu nguyện cho ơn kêu gọi Linh mục và Tu sĩ, thì có lẽ chúng ta nghĩ đến tình trạng hiện nay hầu hết tại các nước phương Tây càng lúc càng có nhiều Chủng viện đóng cửa, nhiều Dòng tu trống vắng, số Linh mục Tu sĩ gì nua càng gia tăng. Thế nhưng nói đến cầu nguyện cho ơn kêu goi Linh mục và Tu sĩ tại Việt Nam của chúng ta, thì chắc ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến việc không biết bao nhiêu chủng sinh phải chờ đợi có khi từ hơn hai mươi năm qua mà vẫn chưa được chịu chức. Không biết bao nhiêu người vì lý lịch mà không được nhận vào danh sách chủng sinh, không biết bao người phải tu chui tu nhủi…Đó là văn thư mà vị Chủ tế đọc trong thánh lễ để cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ngày đặc biệt này.

Trước Thánh lễ có phần giới thiệu các Dòng tu, Linh đạo của các Dòng.

2

Dòng Chúa Cứu Thế

Linh đạo: Tu sĩ DCCT noi gương chính Chúa Giêsu Cứu Thế, bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người nghèo khó, giảng Đại phúc, Mục vụ di dân…

3

Dòng nữ Xitô

Linh đạo: Chuyên về đời sống chiêm niệm góp phần cứu rỗi các linh hồn, đời sống cầu nguyện theo gương Thánh gia.

 

Sau phần giới thiệu Ơn gọi cộng đoàn cùng chủ tế bước vào Thánh lễ. Chủ tế hôm nay do cha Đa-minh Nguyễn Văn Huyến đặc trách xứ đoàn Thiếu nhi thánh thể Phêrô – Phaolô. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh tới vị chủ chăn thiêng liêng trong gia đình. Ngài Chia sẻ: Khi người đi xây dựng và bảo vệ nhà Chúa có nghĩa là người đó phải đi trong đường lối của Chúa, người đi tu chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa để trở thành người chủ nhân lành. Không đi tu thì vẫn phải xây dựng nhà Chúa. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi tu trì để có những người quảng đại dấn thân theo Chúa hoàn toàn, toàn tâm để lo nhà Chúa, điều này mới là điều quan trọng. Cho nên cần có những người như vậy mới có thể bảo vệ ngôi nhà của mình, ngôi nhà thiêng liêng của mỗi chúng ta. Vì thế hơn bao giờ hết chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội có nhiều người xả thân đi theo tiếng gọi thiêng liêng để lo việc nhà Chúa.

4

Cha Đa-minh Nguyễn Văn Huyến chủ tế Thánh lễ

5

Cha Đa-miinh chia sẻ với các em thiếu nhi về đời sống Ơn gọi Tu trì.

6

Múa cử điệu bài Làm Dấu

7

Múa cử điệu bài Làm Dấu

8

Múa cử điệu bài Làm Dấu

Facebook Comments
Please follow and like us:
200