Cộng đoàn Augustinô Thanh Thủy

Ngày 12/09/2017 vừa qua, Cộng đoàn Augustinô Thanh Thủy đại diện cho Gia đình Công giáo Xa quê Hà Nội cầu nguyện hướng tới Đại lễ Di dân 2017
Buổi cầu nguyện diễn ra tại nhà ông trưởng Giuse Nguyễn Văn Phong
Vinh dự cho cộng đoàn trong buổi cầu nguyện hôm nay có sự tham dự của quý Sour Dòng Mến thánh giá, Ông chủ tịch HĐMV Giuse Nguyễn Cao Thăng, các ông phó chủ tịch HĐMV và đông đảo thành viên Cộng đoàn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.
Trong buổi cầu nguyện, cộng đoàn cùng cảm tạ Chúa và Đức mẹ đã ban cho các thành viên cộng đoàn nói chung và GĐCGXQHN nhiều hồng ân trong thời gian qua và cùng dâng lên Chúa các các công việc sắp tới của CĐ và GĐCGXQHN được diễn ra tốt đẹp.
Buổi cầu nguyện đã diễn ra cách trang nghiêm và sốt sáng.
Nguyện xin Chúa và Đức mẹ tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho các thành viên Cộng đoàn, để mọi người biết hy sinh và phục vụ GĐCGXQHN nhiều hơn nữa.

1 2 3 4 5 6 7 8

Truyền thông Xa quê

Facebook Comments
Please follow and like us:
200