Trang chủ / Tin Tức

Tin Tức

Hình ảnh thánh lễ an táng bà cố Lucia Nguyễn Thị Tự- Thân mẫu của cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR

Hình ảnh thánh lễ an táng bà cố Lucia Nguyễn Thị Tự- Thân mẫu của cha Giuse Trần Hữu HoanCSsR   Vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 6 năm 2018,  cha Giuse Trần Hữu Hoan CSsR đã chủ sự thánh lễ an táng bà cố Lucia Nguyễn Thị …

Đọc thêm »