Trang chủ / Lời chúa hôm nay

Lời chúa hôm nay

Lời Chúa Thứ năm, sau Chúa Nhật II Thường Niên

Ngày 21 tháng 01 năm 2016 “Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân” (Mc 3, 7-12) 7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, …

Đọc thêm »

ĐỪNG TƯỞNG CHÚA XA MÀ TA SỢ – SÁCH KHỞI NGUYÊN

Chữ “Đừng sợ” xuất hiện 8 lần trong sách Khởi nguyên. Thế giới vừa chứng kiến vụ khủng bố giết người tại Pháp. Thật đáng sợ! Thế giới đang bất an và đau khổ hôm nay sẽ tìm được sức mạnh và hy vọng nếu biết tin tưởng vào Lời …

Đọc thêm »