Articles Posted in the " Lời chúa hôm nay " Category

 • LỜI CHÚA THỨ 4 TUẦN 30 TN

  LỜI CHÚA THỨ 4 TUẦN 30 TN

  Lượt xem: 29 Kính thánh Simon và Thadeus, TÔNG ĐỒ Bài đọc: Eph 2:19-22; Lk 6:12-16. 1/ Bài đọc I: Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, […]


 • THỨ BA TUẦN 30 TN1, NĂM LẺ

  THỨ BA TUẦN 30 TN1, NĂM LẺ

  Lượt xem: 33 Bài đọc: Rom 8:18-25; Lk 13:18-21. 1/ Bài đọc I: Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên […]
 • LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 27 TN

  LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 27 TN

  Lượt xem: 39 Thứ Năm Tuần 27 TN1, Năm lẻ. Bài đọc: Mal 3:13-20b; Lc 11:5-13. 1/ Bài đọc I: Mal 3:13-20b 13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta – ĐỨC […]Enjoy this blog? Please spread the word :)