Trang chủ / Cộng đoàn / Phero Phaolo

Phero Phaolo

Niềm Vui của cộng đoàn Phêrô Phaolo trong ngày lễ bổn mạng

Trong niềm hân hoan mừng lễ bổn mạng hai thánh quan thầy Phê-rô và Phao-lô, lúc 20h ngày 08.6.2016 Cộng đoàn Phê-rô Phao-lô Giáo Lạc được vinh dự đón cha Vinh sơn Phạm Tiến Dũng từ giáo xứ quê nhà, quý Hội Đồng Mục Vụ quê hương cùng lên hiệp …

Đọc thêm »