Mân Côi

CHÍNH CHÚA ĐÃ QUY TỤ CHÚNG CON CHỨ KHÔNG PHẢI CHÚNG CON QUY TỤ NHAU .

Lúc 20h00 ngày 18/09/2018 tại nhà thờ giáo họ Triều Khúc, cộng đoàn Mẹ Mân Côi chúng con đã tổ chức buổi cầu nguyện hướng tới ngày đại lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng của cộng đoàn và rất vui mừng cộng đoàn chúng con lại được chào …

Đọc thêm »