Anphongso

Thánh lễ định kỳ hàng tháng – Cộng đoàn Anphongso Thuận Thành.

20h Tối Chúa Nhật ngày 27/11 vừa qua, Cộng đoàn Anphongso Thuận Thành đã có thánh lễ định kỳ hàng tháng tại Nguyện đường Giêrađô, Giáo xứ Thái Hà. Thánh lễ do cha phó Giuse cử hành với sự tham dự đông đảo của các thành viên. Trong tâm tình …

Đọc thêm »