Ban kèn cộng đoàn Phanxico xavie cao mại phục vụ tại giáo xứ thạch bích

Chiều thư Năm 29/05/2014, Đáp lại lời mời của Cha quản xứ Thạch bích, Ban Kèn cộng đoàn Phanxicô Xaviê Cao Mại thuộc Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, đã đến phục vụ và dự Thánh lễ mừng Chúa Lên Trời của Giáo Xứ.
Cuộc rước Kiệu cung nghinh Đức Mẹ đã diễn ra một cách hết sức trang trọng, với sự tham dự của quý cha đồng tế, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thạch Bích, cùng với Ban Kèn của cộng đoàn Phanxicô Xaviê.
Lòng yêu mến Đức Mẹ Maria đã có từ lâu đời trong truyền thống đạo đức bình dân của các kitô hữu Việt nam. Hàng năm cứ độ tháng hoa về, tháng mà con cái khắp nơi hái những bông hoa đẹp nhất dâng lên Mẹ, với tất cả lòng thành của con thảo, qua đó mọi người muốn giử gắm tâm tự ước nguyện của mình lên Mẹ, xin Mẹ thương nhận lấy mà dâng lên Chúa Giêsu Con Mẹ.
Được biết một số thành viên thuộc cộng đoàn Phanxicô Xaviê đang sinh sống và làm ăn tại địa bàn Giáo Xứ Thạch Bích, và Ban Kèn Phanxicô Xaviê thường lui tới phòng hội giáo xứ mượn địa điểm tại đây để tập luyện hàng tuần. Cha quản xứ, ban hành giáo, và bà con giáo dân trong giáo xứ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Kèn tập luyện từ ngày thành lập đến nay.
Xin tạ ơn Chúa về tất cả mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, đồng thời chúng con xin dâng lên Chúa tất cả mọi nỗ lực và cố gắng của chúng con, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban tràn ơn phúc xuống trên giáo xứ nói chung và cộng đoàn Phanxicô Xavie nói riêng.
Ban Truyền Thông Cộng Đoàn Phanxicô Xavie
Sau đây là một số hình ảnh
DSC00013

DSC00034

DSC00062

DSC00134

DSC00143

DSC00147

Facebook Comments
Please follow and like us:
200