Trang chủ / joshoan

joshoan

THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019

UỶ BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM _____________________________________________   THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2018 – 2019 Các con rất thân mến, Năm học 2018 – 2019 vừa bắt đầu. Nhân dịp này, Cha muốn gửi đến …

Đọc thêm »

Người trẻ, đức tin và sự biện phân ơn gọi

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XV NGƯỜI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ SỰ BIỆN PHÂN ƠN GỌI  Bản dịch: Vũ Văn An (vietcatholic.net) MỤC LỤC Dẫn nhập…………………………………………………… 05 Chương I: Người trẻ trong thế giới hôm nay…. 11 Chương II: Đức tin, biện phân, ơn …

Đọc thêm »