Trang chủ / joshoan

joshoan

Toà Thánh đề cao phần đóng góp tích cực của người di dân

  NEW YORK: Toà Thánh đề cao phần đóng góp tích cực của người di dân cho mọi chiều kích  phát triển xã hội tiếp đón và trợ giúp họ. Linh Mục Michael Czerny dòng Tên, Phó thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn vẹn, đã khẳng định như trên …

Đọc thêm »

Điểm truyền giáo Nà Phặc- điểm hẹn của người trẻ xa quê

  Từ ngày 27-28/5/2017, các bạn trẻ trong nhóm Phượt Công Giáo đã lên đường đến với giáo điểm truyền giáo Nà Phặc, thuộc tỉnh Bắc Kạn cách Hà nội chừng 200 km. Đây là vùng truyền giáo do các cha Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ. Có gần …

Đọc thêm »