Recent Posts

BUỔI HỘI THẢO CỦA CỘNG ĐOÀN PHANXICO XAVIE CAO MAI

Vào lúc 10h30’ ngày 5/12/2018 tại Đền Thánh Giêrađô – Nhà thờ Thái Hà, cộng đoàn Phanxico Cao Mại tổ chức buổi hội thảo trong tâm tình Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Phanxico Xavie với sự tham gia của quý Cha quê hương Phanxico Asssisi Nguyễn Tiến Tám, quý Cha …

Đọc thêm »