Yêu thương như Vua Giêsu

Cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Giê su Ki tô là vũ trụ, lúc 20h00 ngày 25/11/2017 tại đền thánh Giê ra đô, giáo xứ Thái Hà, hai cộng đoàn Phê rô Phao lô và Stephano Thiên Lộc trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đã có thánh lễ định kỳ hàng tháng. Thánh lễ do Cha Phó đặc trách Giuse Trần Hữu Hoan chủ tế.
Vừa hoàn thành xong khóa học tại Thái Lan trở về, Cha Phó Giuse lại tiếp tục hăng say đến với các anh chị em di dân trong các thánh lễ, buổi sinh hoạt và các giờ cầu nguyện.
Chia sẻ cùng cộng đoàn, ngang qua bài đọc lời Chúa, Cha mời gọi mọi người sống yêu thương như Vua Giê su, sinh ra và chết đi cho tình yêu thương nhân loại để cho tất cả chúng ta được ơn cứu độ.
Từ tình yêu của Ngài, hai cộng đoàn được mời gọi quy tụ đông đảo hơn trong các thánh lễ và các buổi cầu nguyện, để cùng nhau sống như Giê su, yêu thương như Giê su và bên nhau cùng chia sẻ những khó khăn vất cả trong cuộc sống.

Facebook Comments
Please follow and like us:
200