Tông đoàn Mat-thêu khai mạc giải bóng đá mừng lễ bổn mạng

Tông đoàn Mat-thêu khai mạc giải bóng đá mừng lễ bổn mạng tại sân bóng Đầm Hồng ngõ 93 Hoàng Văn Thái


_____
Truyền thông xa quê
Website:
http://www.xaqueconggiao.net/
Youtube:
https://www.youtube.com/giadinhconggiaoxaquehanoi
Email:
truyenthongxaquehanoi@gmail.com
giadinhconggiaoxaquehanoi@gmail.com
Hashtag:
#BTTXQ
#GĐCGXQHN

 

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200