Thư ngỏ ban tông đồ sinh hoạt Daminh Savio

545406_290668484374991_246295643_nBan Tông Đồ Sinh Hoạt Đaminh Savio là một ban trong Đại Gia Đình Xa Quê Công Giáo đang sinh hoạt tại nhà thờ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Tiền thân của Ban Tông Đồ Sinh Hoạt Đaminh Savio được ghép từ Ban Tông Đồ Truyền Giáo và Ban Sinh Hoạt đều nằm trong Đại Gia Đình Xa Quê Thái Hà.

Gia Đình Xa Quê Thái Hà bao gồm 15 cộng đoàn . Mỗi một cộng đoàn có một cách thức hoạt động riêng và bao gồm những thành viên ở mọi lứa tuổi. Trong từng cộng đoàn đều có những thành viên trẻ, năng động, nhiệt huyết. Chính những thành viên này đã quy tụ lại với nhau để cùng nhau thành lập nên Ban Sinh Hoạt với nhiệm vụ chính ban đầu là tự đào tạo bản thân để trở về sinh hoạt cùng cộng đoàn và làm cho cộng đoàn có sức sống hơn.

Từ nhiệm vụ ban đầu đó, Ban Sinh Hoạt đã đi xa hơn. Tất cả mọi người cùng nhau tập luyện và đi đến các Giáo Xứ thuộc các Giáo Phận khác nhau để cùng sinh hoạt, truyền giáo, giới thiệu cho họ về Đại Gia Đình Xa Quê, về Ban Sinh Hoạt để khi các bạn trẻ ra Hà Nội học tập và làm ăn thì sẽ biết đến Xa Quê để cùng vào sinh hoạt và tránh những tệ nạn cũng như để được gần Chúa hơn.

Ban Tông Đồ Truyền Giáo được thành lập vào ….

Ban Sinh Hoạt được thành lập vào khoảng tháng 5 năm 2010. Với nhiều lúc thăng, nhiều lúc trầm.

– Khoảng thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm 2010. Ban sinh hoạt với đội ngũ thành viên trẻ, năng động, nhiệt tình đã đưa Ban Sinh Hoạt ngày một vững mạnh.

– Nhưng từ khoảng cuối tháng 10 đến hết tháng 12, lần lượt những thành phần chủ chốt của Ban Sinh Hoạt vì những lý do cá nhân mà không thể tham gia sinh hoạt được nữa, các thành viên còn lại bơ vơ nhưng vẫn cố đứng vững để cùng nhau vực dậy Ban Sinh Hoạt.

– Từ tháng 1 đến khoảng tháng 5 năm 2011, Ban Sinh Hoạt rơi vào cuộc khủng hoảng lần 2 nặng nề hơn nữa (gần như giải tán) khi mà một vài thành viên chủ chốt kế tiếp lại không thể tham gia sinh hoạt thường xuyên cùng nhóm.

– Từ khoảng tháng 6 đến nay. Nhờ lời cầu nguyện liên lỉ của tất cả những thành viên nhiệt tình còn trụ lại trong ban sinh hoạt mà Chúa đã thương nhận lời. Trong khoảng thời gian đó, lần lượt những anh chị chủ chốt trong Ban Sinh Hoạt đã quay trở lại để sinh hoạt cùng nhóm và vực Ban Sinh Hoạt dậy từ từ.

– Trong cuộc họp với Hội Đồng Mục Vụ của Đại Gia Đình Xa Quê có sự hiện diện của cha phụ trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh vào thứ 3 ngày 18.10.2011. Cha phụ trách cùng Hội Đồng Mục Vụ và các thành viên trong Ban Sinh Hoạt cũng như Ban Tông Đồ Truyền Giáo đã quyết định sáp nhập Ban Sinh Hoạt và Ban Tông Đồ Truyền Giáo vào làm một và lấy 1 tên mới đặt cho Ban này là “BAN TÔNG ĐỒ SINH HOẠT” vì sứ mạng của Ban Tông Đồ Truyền Giáo trong Đại Gia Đình Xa Quê khá giống với sứ mạng của Ban Sinh Hoạt. Trong những chuyến đi trước đó cũng đã có sự liên kết giữa hai ban này với nhau, vì vậy để cho Ban Sinh Hoạt cũng như Ban Tông Đồ Truyền Giáo ngày một vững mạnh hơn thì BAN TÔNG ĐỒ SINH HOẠT đã ra đời.

– Đến ngày 8.11.2011. Ban Tông Đồ Sinh Hoạt có một buổi họp để thống nhất những công việc sau:
+ 1 là: Bầu ra ban điều hành mới.
+ 2 là: Tìm Thánh bảo trợ.
+ 3 là: Phương hướng hoạt động sắp tới.

>> Kết quả của cuộc họp:

+ Ban điều hành:
* Trưởng ban: Giuse – Nguyễn Văn Thượng

Và một số người thuộc các ban chuyên môn khác.

+ Thánh Bảo Trợ: ĐaMinh Saviô (Kính nhớ vào ngày 6/5 hàng năm).

+ Ban Tông Đồ Sinh Hoạt Đaminh Saviô sinh hoạt vào 20h tối thứ 3 hàng tuần tại đền thánh Giêrađô – Nhà thờ Thái Hà. Mời các bạn đến tham gia. Thanks!

Face book: https://www.facebook.com/groups/BanTongDoSinhHoatDaMinhSavio/

Facebook Comments
Please follow and like us:
200