Thánh lễ tĩnh tâm tại Giáo xứ Tam Đảo

( Giáo phận Bắc Ninh) Lúc 10h00 sáng thứ tư ngày 27.05.2018 tại giáo xứ Tam Đảo. Ban Truyền Thông Xa Quê và các bạn trong lớp học truyền thông mới đã cử hành Thánh Lễ Tĩnh Tâm Mừng Chúa Ba Ngôi.

Sau giờ tĩnh tâm Cha Giuse đã chia sẻ với các bạn trẻ: Hôm nay cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin này mỗi khi chúng ta đưa tay lên làm Dấu Thánh Giá hằng ngày. Đây là một mầu nhiệm mà chính Chúa Giêsu mặc khải, nói cho chúng ta biết mà Tin Mừng Theo Thánh Matthêu hôm nay thuật lại: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”

Giáo hội nhìn lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta đang sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ba ngôi cùng một bản thể duy nhất. Ba ngôi duy nhất một Thiên Chúa. Ngôi hai đã xuống thế làm người và làm phép rửa Nhân danh Cha và con và thánh thần. Một ngôi có một tương giao hai ngôi kia .Chúng ta đang sống với mầu nhiệm Chúa ba ngôi Giáo hội dạy chúng ta làm một điều gì chúng ta làm dấu, vinh danh một Chúa ba ngôi. Chúa Thánh Thần là tác nhân Chúa Giê su ban ơn cho chúng ta. Trong công việc phục vụ Loan Báo Tin Mừng trong công tác truyền thông. Mỗi bạn có khả năng khác nhau, mỗi bạn có cách làm khác nhau. Có người quay phim, có người biết chụp ảnh, có người biết viết bài. Nhưng trong công việc ấy mỗi người có cái đặc trưng riêng của mình.

Hôm nay chúng ta quy tụ nhau với một nơi xa, chúng ta tĩnh tâm và nhìn lại Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mọi thứ chúng ta làm đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần soi sáng và mở lòng chúng ta. Để chúng ta dành thời gian quy tụ có được buổi tĩnh tâm hôm nay. Và mong muốn các bạn trẻ đang chau dồi những kiến thức trong công tác truyên thông các bạn hãy Loan Báo Tin Mừng của Mầu Nhiệm Chúa Ba đến với mọi người.

1 2 3 4 5 6 7 8

Giuse Trần Bảo Dưỡng 
Truyền Thông Xa Quê Hà Nội

Facebook Comments
Please follow and like us:
200