THÁNH LỄ BỔN MẠNG CỦA CỘNG ĐOÀN PHÊ-RÔ PHAO-LÔ GIÁO LẠC

Trong niềm vui hân hoan mừng kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, tối thứ Tư ngày 10/7/2019 cộng đoàn Phê-rô Phao-lô Giáo Lạc của GĐCGXQHN đã long trọng mừng kính hai thánh quan thầy tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo xứ Thái Hà. Cùng tham dự trong thánh lễ có cha đặc trách di dân Gioan Lưu Ngọc Quỳnh – chủ tế, cha xứ quê hương Micae Maria Phạm Văn Tuân, quý soeur, quý thầy, quý Hội đồng mục vụ quê hương và cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng chia sẻ với anh chị em xa quê, cha Mi-cae Ma-ria nhấn mạnh về sự noi gương hai thánh tông đồ ra đi loan báo Tin mừng. Hai thánh tông đồ đã đến các miền đất xa xôi để loan báo Tin Mừng, đã kể lại những việc mắt thấy tai nghe về Chúa Giê-su, chịu mọi khó khăn trong đời sống và nhất là chịu bách hại vì Tin Mừng. Cha mời gọi mỗi người hãy thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, cách riêng là những anh chị em xa quê. Loan báo Tin Mừng cách hiệu quả nhất chính là đời sống Ki-tô hữu của mỗi người. Anh chị em xa quê không chỉ tìm kiếm vật chất lo cho thể xác mà còn có bổn phận loan báo Tin Mừng cho những người xung quanh, sống hết mình trong sứ vụ của Chúa.

——————————

Truyền thông xa quê
Website:
http://www.xaqueconggiao.net/
Youtube:
https://www.youtube.com/giadinhconggiaoxaquehanoi
Email:
giadinhconggiaoxaquehanoi@gmail.com

 

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200