THÁNH LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN TRUYỀN TIN VẠN LỘC

LẠY CHÚA NÀY CON XIN ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý CHÚA
Vào lúc 20h thứ tư, ngày 3/4, tại nhà thờ Thái Hà CĐ Truyền Tin Vạn Lộc – Gia đình Công giáo Xa quê Hà Nội – đã tổ chức
Thánh lễ bổn mạng sứ thần Truyền tin. Thánh lễ do cha phó đặc trách di dân Giu-se trần Hữu Hoan chủ sự, cha đặc trách Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ bài giảng và có sự hiện diện của Quý sơ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Quý Sơ dòng Mân Côi, Ban Hành Giáo quê hương, Quý chức cộng đoàn, ban ngành của Gia đình xa quê cùng nhiều thành viên trong/ngoài Cộng đoàn Truyền tin Vạn Lộc.
Ngày lễ truyền tin nhắc nhở mỗi người suy nghĩ về màu nhiệm Thiên Chúa nhập thể, về một Thiên Chúa có thể làm mọi sự, chỉ cần chúng ta đáp lại Xin vâng, tạo một nơi trong lòng để Chúa cư ngụ. Trong Thánh lễ Cha Gio-an ca ngợi tấm lòng thật của ông nguyên trưởng Cộng đoàn Truyền tin đã rất kiên nhẫn ghánh vác trong suốt 6 năm, và tin tưởng vào sự hướng dẫn của ông Tân trưởng để tiếp tục đưa Cộng đoàn đi lên. Thiên Chúa chọn những con người cụ thể, giám hiến thân để làm ngôn sứ nói Lời của Ngài và thực thi ý Ngài. Cha mời gọi mỗi thành viên của Cộng đoàn hãy biết lắng nghe, cộng tác, biết vâng phục thủ lãnh với quyền hành của Thiên Chúa, và biết noi gương Đức Maria. Cầu chúc cho Cộng đoàn ngày một phát triển vững mạnh với nhiều thành viên nhiệt huyết, hăng say phục vụ Chúa, phục vụ Giáo hội ngang qua GĐCG XQHN.

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200