THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN ĐA MINH 

Trong tâm tình hiệp nhất Cầu Nguyện, chiều ngày 29/3/2019 Gia Đình Công Giáo Xa Quê đã trở về Kiến Xương Thái Bình để viếng linh cữu cụ Đa Minh Trương Văn Sùng là Thân Phụ của ông Trương Văn Ước – trưởng CĐ Mác Cô Giáo Nghĩa. Chuyến đi có sự tham gia của Cha Phó Đặc Trách Giuse Trần Hữu Hoan, đại diện của HĐMV, đại diện các CĐ trong GĐCGXQ và các thành viên của trong CĐ Mác Cô. Cha Giuse và các thành viên trong đoàn gửi lời chia buồn, phân ưu đến gia đình và chung lời Cầu Nguyện cho Linh Hồn Đa Minh.
Trong cuộc sống trần gian, cái chết là 1 điều tồi tệ nhưng trong niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta tin rằng cái chết ở đời này chỉ là 1 bước khởi đầu cho sự sống đời sau vì :” Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời “. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cho linh hồn Đa Minh sớm đưa Linh Hồn cụ Đa Minh vào hưởng hạnh phúc trong nước Chúa. Amen

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200