Tại sao đi nhà thờ.?

2011_12_12_8mkbzqbp3eb
Một người đi nhà thờ viết một bức thư cho tổng biên tập một tờ nhật báo và phàn nàn rằng việc đi nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật chẳng có ý nghĩa gì hết cả…”Tính đến nay tôi đã đi nhà thờ 30 năm và trong thời gian đó tôi đã nghe khoảng 203,000 bài giảng (?- ND), Nhưng dù chết, tôi cũng không thể nhớ nỗi một bài nào trong số đó. Vì vậy, tôi nghĩ tôi đã phí thời giờ của mình, còn các linh mục đã phí thời giờ của họ khi giảng”
ĐIỀU NẦY ĐÃ KHƠI MÀO MỘT CUỘC TRANH CÃI THẬT SỰ TRONG MỤC “CÁC BỨC THƯ GỬI TÒA SOẠN” KHIẾN TỔNG BIÊN TẬP RẤT VUI. NHIỀU TUẦN TRÔI QUA CHO TỚI KHI CÓ MỘT NGƯỜI VIẾT LÝ LẼ ĐANH THÉP NẦY:
“Tôi kết hôn tính đến nay đã được 30 năm. Trong thời gian đó, vợ tôi đã nấu khoảng 32,000 bửa ăn. Nhưng, dù chết, tôi cũng không thể nhớ lại toàn bộ thực đơn cho một bữa duy nhất trong các bữa ăn ấy. Nhưng tôi biết chắc điều nầy: Tất cả những bữa ăn ấy đã nuôi sống tôi và cho tôi sức mạnh tôi cần để làm việc. Nếu vợ tôi không cho tôi những bữa ăn nầy, hẳn nay tôi đã chết về thể lý”.
ĐỨC TIN NHÌN THẤY CÁI VÔ HÌNH – TIN ĐIỀU KHÔNG THỂ TIN – ĐÓN NHẬN CÁI KHÔNG THỂ.
CÁM TẠ CHÚA VÌ ĐÃ BAN CỦA NUÔI THÂN XÁC VÀ LINH HỒN CHÚNG TA.
Tg: Fx Hồng Ân
Facebook Comments
Please follow and like us:
200