“RỒNG RẮN” TRÊN 20Km ĐẾN CẦU NGUYỆN VỚI CĐ PHANXICO

Vất vả là vậy, xa xôi là thế nhưng không nản lòng các thành viên của cộng đoàn Phanxico Xavie Cao Mại bằng buổi cầu nguyện lúc 20h00 ngày 12/9/2014 tại gia đình ông Phanxico Trần Văn Liệu và bà Anna Trần Thị Luyến ở Đông Anh, Hà Nội.

IMG_0252

Tại đây, được gọi là khu vực số 7 của cộng đoàn Phanxico Xavie Cao Mại mà các thành viên mỗi lần đi tham dự các hoạt động của GĐCGXQ ở Thái Hà là một quãng đường dài và thời gian di chuyển quả là “đáng nể” và hết sức khâm phục tinh thần và lòng đạo đức của các thành viên.

z

Buổi cầu nguyện hôm nay ghi nhận sự nhiệt tâm có mặt của cha phó Đặc trách Giuse. Trần Hữu Hoan, ông Nguyễn Cao Thăng- Chủ tịch HĐMV, các ông bà trong Ban thư ký, Ban kinh tài, Ban truyền thông cũng đã hy sinh thời gian “băng qua” những con đường dài trong đêm tối đến với cộng đoàn để cùng hiệp thông cầu nguyện.

IMG_0253

Ngoài ra, phải kể đến ông Trưởng cộng đoàn Phanxico Trần Văn Tám đã có những sáng kiến quy tụ anh chị em ở khắp nơi, rồi tổ chức thành khu vực để anh chị em tham gia trong cộng đoàn một cách rất chặt chẽ, thuận lợi cả việc tổ chức các buổi cầu nguyện như hôm nay.

IMG_0254

Buổi cầu nguyện của khu vực số 7 cộng đoàn Phanxico hôm nay với hình thức cầu nguyện tĩnh, mỗi người tự dâng lên Thiên Chúa những tâm sự riêng của mình để cộng đoàn cùng hiệp ý, mỗi ý cầu nguyện của mỗi người đầy cảm xúc riêng làm bầu khí tăng thêm những giá trị giao thoa giữa con người với Thiên Chúa với tình cha con thật gần gũi và ý nghĩa.

IMG_0272

Sau buổi cầu nguyện cha phó Đặc trách và ông Chủ tịch HĐMV đều mong muốn hình thức cầu nguyện như thế này cần duy trì và phát triển hơn nữa ở mỗi khu trong cộng đoàn Phanxico nói riêng và nhân rộng trong đại GĐCGXQ nói chung.

Ban Truyền Thông

Facebook Comments
Please follow and like us:
200