Lịch phụng vụ Công Giáo 2014

Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ để tiện lợi theo dõi suốt năm.

Lịch được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Quí vị có thể tải về máy file dạng Pdf để in ra và sử dụng. Mọi ý kiến đóng góp cho bộ lịch hoàn hảo hơn, xin email về cho chúng tôi tại

 

LichCongGiaoTL_2014_Page_01LichCongGiaoTL_2014_Page_02LichCongGiaoTL_2014_Page_03LichCongGiaoTL_2014_Page_04LichCongGiaoTL_2014_Page_05LichCongGiaoTL_2014_Page_06LichCongGiaoTL_2014_Page_07 LichCongGiaoTL_2014_Page_08 LichCongGiaoTL_2014_Page_09 LichCongGiaoTL_2014_Page_10 LichCongGiaoTL_2014_Page_11 LichCongGiaoTL_2014_Page_12 LichCongGiaoTL_2014_Page_13

Facebook Comments
Please follow and like us:
200