KỂ CÂU CHUYỆN GIÊ SU GIỮA CUỘC ĐỜI 

Mở đầu bài chia sẻ của mình, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đưa ra hàng loạt hiện trạng cuộc sống. Theo đó, lối sống Đức tin hiện nay của anh chị em đã khiến cho biết bao những người có đạo xa rời Chúa, khiến cho anh em ngoại đạo ngày càng xa rời đạo hơn. 
Đó là lối sống bỏ bê việc cầu nguyện, lối sống thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm trong đời sống Đức tin cũng như cuộc sống hàng ngày.
Dẫn dắt từ câu chuyện cuộc sống, Cha Gioan đã thổi luồng gió mới trong việc thôi thúc mọi người thực hiện sứ mạng Loan báo Tin Mừng.
Thánh lễ tĩnh tâm ngày thứ 2, diễn ra vào thứ ba, ngày 15/05/2018 của Gia Đình Xa Quê có sự hiện diện của Cha Bề Trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, quý Cha Đặc trách, Quý Sours và đông đảo anh chị em xa quê.
Sau lời mời gọi của Cha đặc trách trong thánh lễ tĩnh tâm ngày thứ nhất, ngày tĩnh tâm thứ 2 này, thánh đường đã có sự hiện diện của đông đảo hơn anh chị em tới tham dự.
Qua bài chia sẻ của Cha Gioan, mỗi người được mời gọi Kể lại câu chuyện Chúa Giê su ngay giữa cuộc sống của mình và tham gia vào những Cộng đoàn Đức Tin cơ bản.
Thánh lễ đón nhận thêm niềm vui trong ngày sinh nhật Cha phó đặc trách Giuse Trần Hữu Hoan, cầu chúc cho Cha luôn thật nhiều sức khỏe và hồng ân Chúa ban.

1 2 3 4 5
Kim Trần – Truyền thông xa quê

Facebook Comments
Please follow and like us:
200