Họp ra mắt Ban thường vụ nhiệm kỳ 2019-2022

Đường hướng mục vụ mới của Gia đình Công giáo Xa quê Hà Nội: THĂNG TIẾN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN.
Lúc 19h00 tối thứ 6, ngày 24 tháng 5 năm 2019, Ban Thường Vụ – Gia đình Công giáo Xa quê Hà Nội đã tổ chức buổi họp ra mắt nhiệm kỳ mới 2019-2022 tại nhà ông Phong, số 24 Đặng Tiến Đông. Tham dự buổi họp có Cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và đông đủ thành viên của Hội đồng mục vụ di dân. Ông tân chủ tịch Phaolo Vũ Ngọc Giác đã trình bày những kế hoạch sắp tới của GĐCGXQHN. Thời gian họp thường kỳ của HĐMV được thay đổi sang thứ 2 (tuần một và ba hàng tháng) thay cho thứ 7 như trước đây. Sau đó, ông thư ký điều phối Augustino Nguyễn Mạnh Thắng đã phổ biến Đường hướng mục vụ trên chặng đường tiếp theo của gia đình xa quê. Trong thời gian tới, GĐCGXQHN đặt mục tiêu phát triển một tiêu chí mới theo tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxico, đó là: THĂNG TIẾN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN. Bên cạnh đó, các mục tiêu theo 4 tiêu chí cơ bản của xa đình xa quê vẫn được duy trì và phát triển, đó là: (a) tìm kiếm và mời gọi, (b) củng cố và duy trì đời sống đức tin, (c) làm chứng và loan báo Tin mừng, (d) tham gia tích cực với Giáo hội sở tại và quê hương. Thông qua lời chia sẻ của Cha đặc trách, các thành viên đã hiểu rõ hơn về vị trí và vai trò to lớn của GĐCGXQHN trong Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam. Gia đình xa quê đã hình thành và đang phát triển rất đúng hướng, là nơi để cụ thể hóa, hiện thực hóa nhiều huấn thị của Hội thánh. Sau giờ họp là bữa tiệc chiêu đãi của ban thường vụ tới Cha và tất cả thành viên tham dự với bầu không khí huynh đệ, cùng nhau phát triển gia đình xa quê.

 

 

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200