HỌP BAN THƯỜNG VỤ VÀ KHỐI CỘNG ĐOÀN CỦA GIA ĐÌNH XA QUÊ: KIỆN TOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN 

Tối thứ Năm, ngày 18/7 vừa qua, Ban thường vụ lần đầu tiên quy tụ tất cả trưởng phó các cộng đoàn của GĐCGXQ HN để đưa ra phương hướng phát triển từng cộng đoàn trong nhiệm kỳ mới. Hiện diện trong buổi họp có cha phó đặc trách Giu-se Trần Hữu Hoan mới trở về từ nước ngoài. Ông Phanxicô Trần Văn Tám – phó chủ tịch thường trực phụ trách khối cộng đoàn – đã chủ trì cuộc họp với định hướng phát triển toàn diện con người theo 5 mục tiêu của GĐCGXQ HN, đó là: (a) tìm kiếm và mời gọi, (b) củng cố và duy trì đời sống đức tin, (c) làm chứng và loan báo Tin mừng, (d) tham gia tích cực với Giáo hội sở tại và quê hương, (e) thăng tiến con người toàn diện.
Trong buổi họp, đại diện các cộng đoàn đã báo cáo tình hình hoạt động chung trong thời gian qua và nêu lên những khó khăn còn tồn tại chưa giải quyết được. Ban thường vụ đề xuất các cộng đoàn duy trì lịch lễ và lịch cầu nguyện định kỳ hàng tháng nhằm quy tụ thành viên. Kết thúc buổi họp, thay mặt Ban thường vụ, ông Tám bày tỏ mong muốn tiếp tục được cùng cộng tác, gắn kết chặt chẽ với ban điều hành các cộng đoàn để đưa cộng đoàn phát triển.


—————————
Truyền thông xa quê
Website:
http://www.xaqueconggiao.net/
Youtube:
https://www.youtube.com/giadinhconggiaoxaquehanoi
Email:
giadinhconggiaoxaquehanoi@gmail.com
Hashtag:
#BTTXQ
#GĐCGXQHN

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200