“Hãy xé tâm hồn đừng xé áo”

Vào tối ngày 05/04 Cộng Đoàn Giuse Xuân Hoà đã tổ chức buổi cầu nguyện hướng đến ngày lễ Quan Thầy Thánh Giuse Thợ tháng 5/2019.
Với sự hiện diện của Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Quý Ban HĐMV Gia Đình CGXQ Hà Nội,Quý ban Tông Đồ, buổi cầu nguyện càng thêm phần sốt sắng và ý nghĩa.

Trong tâm tình mùa chay, bài Tin Mừng hôm nay Chúa mời gọi chúng ta biết nhận ra sự hiện diện của Ngài trong mọi biến cố cuộc đời, dù lúc vui hay lúc buồn, cũng xin Ngài cho chúng ta biết nhận ra Thánh Ý Ngài, để chúng ta được sống trọn vẹn dưới cái nhìn của Chúa.

 

 

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200