Cộng đoàn Đa Minh Thủy Nhai lễ bổn mạng tại quê nhà

XA QUÊ RẢO BƯỚC VỀ NHÀ,
CỘNG ĐOÀN QUY TỤ ĐỂ MÀ YÊU THƯƠNG.
Sáng ngày 28/07/2019, vào lúc 6h00, tại cây xăng Nam Đồng, đoàn đại diện GĐCGXQHN, trưởng đoàn là cha Phó đặc trách Giuse Trần Hữu Hoan, cung sự tham gia của quý soeurs dòng Mến Thánh giá Hà Nội, quý soeurs dòng Mân Côi Bùi Chu, HĐMV di dân cùng đại diện các cộng đoàn, các ban ngành xuất phát lên đường về với giáo xứ Thủy Nhai để chúc mừng cộng đoàn xa quê Đa Minh Thủy Nhai nhân ngày lễ bổn mạng, ngày đánh dấu cộng đoàn chính thức được 10 năm hoạt động.

Cùng với giáo dân toàn xứ, đoàn tham gia rước kiệu thánh Đaminh, thánh lễ được cử hành long trọng do cha Dominico Nguyễn Văn Huyến- cha cựu đặc trách GĐCGXQ chủ tế cùng đồng tế với cha xứ Thủy Nhai- cha Vincent Nguyễn Bản Mạnh, cha Phó đặc trách chia sẻ lời Chúa. Với ý chỉ cầu cho cha xứ được ơn khôn ngoan, cho các thành viên cộng đoàn và toàn giáo xứ được ơn bình an, tiếp tục sống tinh thần “hiệp nhất”, “cầu nguyện”.

Kết thúc thánh lễ, đoàn được mời ở lại dùng tiệc với cộng đoàn, sau đó cha Giuse, quý soeurs cùng các thành viên đến thăm một số gia đình trước khi lên đường trở về Hà Nội.


_____
Truyền thông xa quê
Website:
http://www.xaqueconggiao.net/
Youtube:
https://www.youtube.com/giadinhconggiaoxaquehanoi
Email:
truyenthongxaquehanoi@gmail.com
giadinhconggiaoxaquehanoi@gmail.com
Hashtag:
#BTTXQ
#GĐCGXQHN

Facebook Comments
Please follow and like us:
200