Cộng đoàn Cha thánh Ven Từ Châu noi gương Cha thánh làm chứng cho sự thật

20h00 ngày 27/10/2016 tại nhà anh Phêrô Nguyễn Văn Mạnh và Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hương, số 13 C12 khu tập thể đại học ngoại ngữ. Đã diễn ra buổi cầu nguyện với sự hiện diện của Cha Phó đặ trách Giuse Trần Hữu Hoan và đại diện các ban ngành HĐMV. Ban Ân Nhân, Ban Tâm linh và khoảng 40 anh chị em trong cộng đoàn.

Trong lời chia sẻ, Cha phó đặc trách mong mỗi người hãy sống xứng đáng làm con cái Chúa, hãy đối diện với sự thật.

Đặc biệt với CĐ Cha Thánh Ven, Cha hy vọng mỗi người hãy trở thành khí cụ, ánh sáng, muối men và noi gương Cha thánh làm sáng danh Chúa ở đời này bằng tình yêu thương, sự thật.

Sau giờ cầu nguyện, Cộng đoàn cùng ngồi lại bên nhau chia sẻ về khó khăn của cuộc sống và những chia sẻ của HĐMV.

1 2 3 4

Vịt vui vẻ- Truyền thông Xa quê

Facebook Comments
Please follow and like us:
200