Articles Posted in the " Tin Tức " Category


  • TĨNH TÂM HĐMV NGÀY 17/08/2019

    Lượt xem: 3 “Thăng tiến con người toàn diện” là tiêu chí thứ năm trong Đường hướng mục vụ nhiệm kì 2019 – 2022. Theo đó, thứ Bảy, ngày 17/08/2019, Hội đồng Mục vụ […]  • TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CON XA XỨ

    Lượt xem: 26 Vào lúc 20h00 ngày 23/07/2019 tại gia đình nhà anh chị Chung-Hương đã diễn ra buổi cầu nguyện đầu tiên để hướng tới việc thiết lập Cộng Đoàn Bái Xuyên tham […]
Enjoy this blog? Please spread the word :)