Articles Posted in the " Lịch Phục Vụ " Category

  • Lịch phụng vụ Công Giáo 2014

    Lượt xem: 55 Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ để tiện lợi theo dõi suốt năm. Lịch được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)