Articles Posted in the " Vinh Sơn An Phú " Category

  • Nguyện cầu cho nhau

    Lượt xem: 13 Từng ngày trôi qua, mỗi thành viên trong đại GĐCGXQ Hà Nội càng háo hức chờ đợi tới ngày Đại Lễ Đi Dân, ngày trọng đại của GĐCGXQ. Để ngày lễ […]


  • Có một vị thánh như thế

    Lượt xem: 55 Đi chân đất, sống khó nghèo, miệt mài với công việc rao giảng Tin Mừng, làm chứng cho Đấng Phục Sinh, một vị thánh đã dẫn dắt những người con xa […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)