Articles Posted in the " STephano Thiên Lộc " Category

  • STEPHANO- HĂNG SAY VIỆC CẦU NGUYỆN

    Lượt xem: 28 STephano Thiên Lộc là cộng đoàn mới thành lập nhưng tinh thần hăng say cầu nguyện đã được Trưởng cộng đoàn “thổi hơi” cho mỗi thành viên nên buổi cầu nguyện […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)