Articles Posted in the " Monica " Category


  • Thư mời Cộng Đoàn Monica

    Lượt xem: 63 TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KITO DÀNH CHO NGƯỜI XA QUÊ CỘNG ĐOÀN XA QUÊ THÁNH NỮ MONICA – TẠI GIÁO XỨ THỊNH LIỆT (KẺ SÉT) THƯ MỜI LỄ Kính gửi: Quý […]Enjoy this blog? Please spread the word :)