Articles Posted in the " Martin " Category  • Món quà dâng Chúa- cđ Mactino

    Lượt xem: 39 “Anh em hãy có lòng nhân từ,như cha anh em là đấng nhân từ” Sáng sớm ngày 05 tháng 06, để làm quà dâng lên Mẹ kết thúc tháng hoa, và […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)