Articles Posted in the " Giuse Hiên Xuân Dục " Category

  • Yêu thương là điều luật mới

    Lượt xem: 5 Thánh lễ thường kỳ của cộng đoàn Giuse Hiền Xuân Dục. 20h ngày 5/5 tại đền Giêrađô Thái Hà, CĐ Giuse Hiền Xuân Dục đã có thánh lễ thường kì hàng […]Enjoy this blog? Please spread the word :)