Articles Posted in the " Giuse " Category


  • “Hãy xé tâm hồn đừng xé áo”

    Lượt xem: 3 Vào tối ngày 05/04 Cộng Đoàn Giuse Xuân Hoà đã tổ chức buổi cầu nguyện hướng đến ngày lễ Quan Thầy Thánh Giuse Thợ tháng 5/2019. Với sự hiện diện của […]


  • Cầu nguyện CĐ Giuse Xuân Hòa

    Lượt xem: 3 Vào tối 19h30 ngày 6/4/2018, Cộng Đoàn giuse Xuân Hòa lại quy tu lại đền thánh Giê-Ra-Đô – Thái Hà trong buổi cầu nguyện thường kì tháng 4. Cộng đoàn cùng nghe […]
  • Hãy dọn đường cho Chúa

    Lượt xem: 9 Vào lúc 20h ngày 9/12/2017 tại đến Thánh Giê-ra -đô – GX Thái Hà, đã diễn ra thánh lễ định kì của CĐ Giuse Xuân Hòa do cha Gio-an Lưu Ngọc […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)