Articles Posted in the " Gioan Donbosco " Category
  • VIẾT CHO MỘT HÀNH TRÌNH

    Lượt xem: 842 Tôi là người khách tình cờ được lên chuyến xe hành hương vào linh địa La Vang cùng với giới trẻ Donbosco do cha Giuse Trần Hữu Hoan dẫn đi. Tôi […]


  • Hành trình về nơi linh thánh

    Lượt xem: 347 Sau những ngay lao động vất vả, các thành viên cộng đoàn Gioan-Donbosco đã có những ngày hành hương về đất thánh thật ý nghĩa. Mọi người dường như trút bỏ […]


  • Phép lạ nơi chuyến hành hương

    Lượt xem: 111 Bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, trong đó Hành hương là một “cách thế loan báo Tin Mừng mới”, bởi vì việc đi đến những nơi Thánh theo bước của […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)