Articles Posted in the " Gioan Donbosco " Category

  • VIẾT CHO MỘT HÀNH TRÌNH

    Lượt xem: 846 Tôi là người khách tình cờ được lên chuyến xe hành hương vào linh địa La Vang cùng với giới trẻ Donbosco do cha Giuse Trần Hữu Hoan dẫn đi. Tôi […]


  • Hành trình về nơi linh thánh

    Lượt xem: 349 Sau những ngay lao động vất vả, các thành viên cộng đoàn Gioan-Donbosco đã có những ngày hành hương về đất thánh thật ý nghĩa. Mọi người dường như trút bỏ […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)