Articles Posted in the " Cha Thánh Ven " Category  • Bởi đâu họ được như thế

    Lượt xem: 79 Nếu như tối thứ 3 hàng tháng là điểm hẹn cầu nguyện của CĐ Hiệp Nhất Gioan Donbosco, thì tối thứ 5 được coi là điểm hẹn đặc biệt của CĐ […]

Enjoy this blog? Please spread the word :)