Articles Posted in the " Anphongso " Category

  • Cầu nguyện trong tình hiệp nhất

    Lượt xem: 12 Gạt bỏ mọi lo toan trong cuộc sống để cùng trở về quây quần bên nhau cầu nguyện, vừa qua cộng đoàn Anphongso Thuận Thành có buổi cầu nguyện định kỳ […]Enjoy this blog? Please spread the word :)