Articles Posted in the " Cộng đoàn " Category


  • HIỆP NHẤT TRONG TÌNH CHÚA

    Lượt xem: 9 Trong tâm tình hiệp nhất nên một trong Chúa Ki-tô, tối thứ Ba ngày 9/7/2019, Cộng đoàn xa quê Truyền Tin Vạn Lộc đã tổ chức buổi cầu nguyện định kỳ […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)