Articles Posted in the " Cộng đoàn " Category

  • “Hãy xé tâm hồn đừng xé áo”

    Lượt xem: 0 Vào tối ngày 05/04 Cộng Đoàn Giuse Xuân Hoà đã tổ chức buổi cầu nguyện hướng đến ngày lễ Quan Thầy Thánh Giuse Thợ tháng 5/2019. Với sự hiện diện của […]Enjoy this blog? Please spread the word :)