Articles Posted in the " Trật Tự " Category


  • HỌP BAN TRẬT TỰ

    Lượt xem: 24 Hòa chung tinh thần chuẩn bị cho Đại Hội Di Dân sắp tới của GĐCG Xa Quê HÀ Nội, Ban trật tự đã được có buổi họp tại văn phòng mục […]Enjoy this blog? Please spread the word :)