Articles Posted in the " Truyền Thông " Category


  • Tâm sự người con xa quê…

    Tâm sự người con xa quê…

    Lượt xem: 24 Mến gửi Ba!        Đã ba năm nay kể từ ngày ra Hà Thành con mới thấy mất điện nơi chốn phố thị, do gần đây mới bị cháy nhà. Cũng […]Enjoy this blog? Please spread the word :)