Articles Posted in the " Truyền Thông " Category
  • Buổi học thứ 3 dạng viết tin

    Lượt xem: 9 Tối ngày ngày 28.05.2018 vừa qua, tại văn phòng di dân giáo xứ Thái Hà đã diễn ra buổi học thứ ba của khóa học truyền thông do Gia Đình Công […]
Enjoy this blog? Please spread the word :)