Articles Posted in the " Ban Ca Đoàn " Category


  • HÃY CHỌN MỘT CON ĐƯỜNG LÊN THÁNH

    Lượt xem: 3 Mỗi khi mừng lễ bổn mạng, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn lên thánh bổn mạng để học hỏi các ngài những nhân đức và con đường lên thánh […]


  • TĨNH TÂM HĐMV NGÀY 17/08/2019

    Lượt xem: 25 “Thăng tiến con người toàn diện” là tiêu chí thứ năm trong Đường hướng mục vụ nhiệm kì 2019 – 2022. Theo đó, thứ Bảy, ngày 17/08/2019, Hội đồng Mục vụ […]

Enjoy this blog? Please spread the word :)