Articles Posted in the " Ban Ca Đoàn " Category

  • TRONG ĐỨC KITÔ CHÚNG TA LÀ ANH EM

    Lượt xem: 25 CA ĐOÀN XA QUÊ VÀ BAN LIÊN KẾT TĨNH TÂM TẠI ĐỒNG GIANH Tiết trời đầu thu Hà Nội sáng 29/8/2015 thật dễ chịu, tại Thái Hà những bước chân nhộn […]Enjoy this blog? Please spread the word :)