Articles Posted in the " Ban Ca Đoàn " Category

  • TĨNH TÂM HĐMV NGÀY 17/08/2019

    Lượt xem: 3 “Thăng tiến con người toàn diện” là tiêu chí thứ năm trong Đường hướng mục vụ nhiệm kì 2019 – 2022. Theo đó, thứ Bảy, ngày 17/08/2019, Hội đồng Mục vụ […]Enjoy this blog? Please spread the word :)