Articles Posted in the " Ban Ngành " Category

  • THÁNH LỄ BỔN MẠNG BAN LIÊN KẾT

    Lượt xem: 0 Thánh giá chỉ là một cây gỗ, bản chất nó không có giá trị nhưng trên cây Thánh giá Chúa chịu chết để nói lên một tình yêu với con người – […]
  • TĨNH TÂM HĐMV NGÀY 17/08/2019

    Lượt xem: 3 “Thăng tiến con người toàn diện” là tiêu chí thứ năm trong Đường hướng mục vụ nhiệm kì 2019 – 2022. Theo đó, thứ Bảy, ngày 17/08/2019, Hội đồng Mục vụ […]
Enjoy this blog? Please spread the word :)