CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh
Tòa Giám mục Phan Thiết và Tu đoàn Bác ái Xã Hội

Kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha,
Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

1408373011.nv

Đức Giám Mục PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết 

 

đã về với Chúa lúc 0 giờ ngày 18-8-2014, tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội. 
Hưởng thọ 82 tuổi. 
Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2014,
tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ : 
+ Toà Giám Mục Phan Thiết: Đt : 062 3819560 hoặc cha Quản lý TGM: 0903748366; email: gpphanthiet@gmail.com 

+ Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội : 062 3876996 hoặc Thầy Bộ : 0947331764 – Cha Tiếp : 0903946264

————- 

Tiểu sử

Đức Cha Phaolô NGUYỄN THANH HOAN

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

Sinh ngày 11-11-1932, tại Giáo xứ Phi Lộc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An – Giáo Phận Vinh 

1949 – 1954: Nhập Tiểu chủng viện 

1954 – 1957: Học tại Tiểu Chủng Viện di cư 

1957 – 1959: Dạy Tiểu chủng Thánh Tự 

1959 – 1965: Ðại chủng viện Xuân Bích 

29.04.1965: Thụ phong linh mục tại Vương Cung Thánh Ðường Đức Bà Sài gòn. Cùng năm đó được sai đi làm phó xứ Ðông Hà, Quảng Trị, gần vĩ tuyến 17. 

1967: được phép của Ðức Cha Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, chuyên trách về văn hoá xã hội, mở một Cô nhi viện và trường Tư thục cấp III Ðắc Lộ để giúp đỡ các em mồ côi nạn nhân chiến tranh vùng giới tuyến. 

1968: hoàn tất chương trình Ðại Học Văn Khoa ở Huế với bằng Cử nhân Triết Học. 

1972: từ vùng giới tuyến di chuyển trường Ðắc lộ và 202 em mồ côi vào Bình Tuy (bây giờ thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) lập làng Thiếu Nhi Bồ Câu Trắng. 

1978: sau khi Nhà Nước tiếp thu trường học và làng thiếu nhi, ngài phụ trách giáo xứ Bồ Câu Trắng (nay là giáo xứ Thánh Linh), sau đó làm Hạt Trưởng Hạt Hàm Tân. 

Từ năm 1994, ngài đã hướng công việc mục vụ bằng con đường bác ái xã hội để mở nhịp cầu đem Tin Mừng tình thương đến cho những người nghèo khó ở nông thôn. 

1999 – 2001: giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Hàm Tân 

Ngày 14.07.2001: Toà thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết. Khẩu hiệu giám mục của ngài là “Tin Mừng cho người nghèo khó”. 

Ngày 11.08.2001: Lễ tấn phong Giám mục do Ðức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi chủ phong, hai  Giám Mục phụ phong là Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn  và Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm. 

Ngài đã giữ chức vụ chủ tịch Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2 nhiệm kỳ từ năm 2001-2006. 

Ngày 29-12-2004: Được sự chấp thuận của Đức Cha Nicôla, Đức Cha Phaolô đã Thành lập Tu đoàn Bác Ái Xã Hội để phục vụ người nghèo theo đường hướng mục vụ mà ngài hằng thao thức. 

Ngày 5/4/2005: Kế nhiệm Đức Cha Nicôla, làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết. 

Ngày 25/07/2009: Tòa Thánh chấp thuận từ nhiệm nghỉ hưu vì lý do tuổi tác theo giáo luật. 

Hưu dưỡng tại Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội. 

Về với Chúa lúc 00 giờ ngày 18-8-2014, tại Tu Đoàn Bác ái xã Hội. Hưởng thọ 82 tuổi.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Soi – Văn Phòng TGM Phan Thiết

 

(Nguồn: Giáo phận Phan Thiết)

Facebook Comments
Please follow and like us:
200