BAN TRUYỀN THÔNG XA QUÊ HÀ NỘI BẦU BAN ĐIỀU HÀNH MỚI

Lúc 20h00 tối ngày 21/3/2019 vừa qua, tại văn phòng mục vụ di dân, Quý Cha đặc trách, quý Hội đồng mục vụ, Đại diện các cộng đoàn và toàn thể anh chị em trong Ban Truyền Thông Xa Quê Hà Nội đã có buổi họp đầu tiên trong năm 2019.
Buổi họp với hai nội dung chính: Đóng góp ý kiến xây dựng ban truyền thông phát triển hơn trong năm 2019 và bầu ban điều hành mới.
Buổi họp diễn ra rất hiệu quả dưới sự dẫn dắt của Cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Cha Phó đặc trách Giuse Trần Hữu Hoan và anh Phao lo Nguyễn Văn Thiêm – Trưởng ban Truyền Thông. 
Với tinh thần hăng say và lòng nhiệt thành, 7 thành viên trong ban điều hành mới đã được thống nhất và đưa ra trong sự nhất trí của tất cả mọi người tham dự. Trưởng ban Truyền thông trong nhiệm kỳ mới này do anh Anphongso Nguyễn Văn Hải đảm nhiệm.
Ban truyền thông xa quê

Facebook Comments
Please follow and like us:
200