BAN ÂN NHÂN TRUYỀN GIÁO VÀ BAN TÔNG ĐỒ GIA ĐÌNH XA QUÊ CẦU NGUYỆN

“Mến Chúa yêu người” – đó là tinh thần buổi cầu nguyện của Ban Ân nhân và Ban Tông đồ Gia đình Công giáo xa quê Hà Nội diễn ra vào lúc 20h00 tối thứ 6, ngày 23/08/2019 tại nhà giáo lí giáo xứ Thái Hà.

Tham dự buổi cầu nguyện có sự đồng hành của ông phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ, các trưởng phó ban và đông đủ thành viên ban Ân nhân và ban Tông đồ từ các Cộng đoàn của gia đình xa quê.

Trích đoạn Tin mừng:
“Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Ðức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.” (MT 22, 34-40)

Trong giây phút linh thiêng của giờ cầu nguyện, mỗi thành viên như một lần nữa tắm lại tinh thần yêu Chúa hết linh hồn hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình, để từ đó hăng say phục vụ hơn nữa

Sau giờ cầu nguyện, hai ban đã trao đổi đưa ra các ý kiến để phục vụ tốt nhất cho Đại lễ di dân tới


_____
Truyền thông xa quê
Website:
http://www.xaqueconggiao.net/
Youtube:
https://www.youtube.com/giadinhconggiaoxaquehanoi
Email:
truyenthongxaquehanoi@gmail.com
giadinhconggiaoxaquehanoi@gmail.com
Hashtag:
#BTTXQ
#GĐCGXQHN

 

Facebook Comments
Please follow and like us:
200