Articles Posted by the Author:


  • Thư mời Cộng Đoàn Monica

    Lượt xem: 63 TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KITO DÀNH CHO NGƯỜI XA QUÊ CỘNG ĐOÀN XA QUÊ THÁNH NỮ MONICA – TẠI GIÁO XỨ THỊNH LIỆT (KẺ SÉT) THƯ MỜI LỄ Kính gửi: Quý […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)