Articles Posted by the Author:  • STEPHANO- HĂNG SAY VIỆC CẦU NGUYỆN

    Lượt xem: 28 STephano Thiên Lộc là cộng đoàn mới thành lập nhưng tinh thần hăng say cầu nguyện đã được Trưởng cộng đoàn “thổi hơi” cho mỗi thành viên nên buổi cầu nguyện […]
  • CẦU NGUYỆN VỚI CHA THÁNH VEN

    Lượt xem: 38 Cộng đoàn Cha Thánh Ven- Một cộng đoàn mới thật năng động và thực hiện tốt việc cầu nguyện định kỳ tại các gia đình trong cộng đoàn. Buổi cầu nguyện […]


Enjoy this blog? Please spread the word :)